L’eutanàsia, un dilema en discussió

/
48 views

Anna Riera i Júlia Masnou

L’eutanàsia és el procés d’accelerar la mort d’una persona amb una malaltia incurable per evitar que pateixi. Aquesta té com a objectiu la intenció d’alleujar el dolor o el patiment. Eutanasia prové de el grec, eu (bo) i thanatos (mort).

L’eutanàsia només és possible en aquests set països:

  • Espanya
  • Països Baixos
  • Bèlgica
  • Luxemburg
  • Colòmbia
  • Canadà
  • Nova Zelanda

Llei d’eutanàsia a Espanya

L’eutanàsia a Espanya serà legal a partir del 25 de juny de 2021, quan entrarà en vigor la Llei Orgànica de Regulació de l’Eutanàsia:

“Tenir la nacionalitat espanyola o residència legal a Espanya o certificat d’empadronament que acrediti un temps de permanència en territori espanyol superior a dotze mesos, ser major d’edat i ser capaç i conscient en el moment de la sol·licitud. […] Haver formulat 2 Sol·licituds de manera voluntària i per escrit, o per un altre mitjà que permeti deixar constància i que no sigui el resultat de cap pressió externa, deixant una separació d’almenys quinze dies naturals entre dues.”

Personalment, creiem que l’eutanàsia serveix per a ajudar aquelles persones que ho necessiten, ja que és injust que una persona no pugui deixar de viure si vol deixar de patir per culpa d’una possible malaltia incurable. Perquè no serveix de res viure si no vols continuar vivint, potser és millor morir i així ja no continues patint.

Redactors juniors

El més recent