ELS PROJECTES LLIURES, UNA ACTIVITAT MOTIVADORA

88 views

L’alumnat de l’IE Barnola d’Avinyó fa una activitat que no es realitza en altres centres, però que realment els interessa

Una tarda a la setmana, els alumnes de secundària de l’IE Barnola fan una de les activitats més motivadores i amb més llibertat: el projecte lliure. Aquesta activitat es planifica en diferentes fases per millorar l’organització de l’alumnat. El projecte és lliure i, com el nom indica, l’alumnat disposa de llibertat a l’hora d’escollir-ne la temàtica.

Les fases del projecte

Els alumnes s’organitzen en diferentes fases guiades per part del professorat, que els ajuda a crear el seu producte final. Les diferents fases són:

Fase 1 – PLANTEJAMENT: es plantegen sobre quin tema els agradaria fer el projecte i trien quin projecte faran.

Fase 2 – INVESTIGACIÓ: recerquen informació sobre el tema que han triat.

Fase 3 – RECOPILACIÓ: organitzen tota la informació que han creat en una presentació.

Fase 4 – CREACIÓ: defineixen el seu projecte i l’executen. 

Fase 5 – AVALUACIÓ: avaluen el treball dels seus companys i el seu propi. 

Decidir-se no sempre és fàcil

A l’hora de triar el tema, els alumnes fan diferents activitats com un brainstorming (pluja d’idees) o el shark tank, una activitat on han d’explicar la seva proposta als companys i aquests fan de “taurons” buscant les possibles debilitats del projecte. Finalment, el professor/a acaba aprovant-ne la viabilitat.

A continuació us enumerem alguns exemples dels projectes lliure que s’estan treballant aquest curs:

→ La construcció d’un sofà amb palets per l’aula

→ Un documental sobre els castellers en temps de pandèmia

→ Una campanya pel medi ambient

→ Reversions de contes infantils

→ Un llibret sobre curiositats del tennis 

→ Una exposició fotogràfica sobre la vida d’un pastor

Autors: Jan Trapero i Genís Garcia

Redactors juniors

El més recent